Hiển thị kết quả duy nhất

BV Pisco Van bi

Thông số kỹ thuật

  • Chất lỏng sử dụng: Không khí, nước (chỉ dòng 20/60) (áp dụng điều kiện)
  • Áp suất làm việc tối đa: 0,7MPa (dòng mini (10)), 0,9MPa (dòng 20/60)
  • Áp suất chân không làm việc: – 100kPa
  • Phạm vi nhiệt độ hoạt động: 0 đến 60 ° C (không đóng băng)

* Khi chất lỏng làm việc là nước, hãy đảm bảo tuân thủ các điều kiện sau.

  • Khi sử dụng nước, hãy giữ áp suất tăng thấp hơn áp suất làm việc tối đa.
  • Có thể sử dụng nước máy thông thường. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để sử dụng nước khác.
  • Khi sử dụng nước, hãy chắc chắn sử dụng vòng chèn.

Tính năng van BV Pisco

  • Mở và đóng đầu vào khí nén vào thiết bị.
  • Dòng 20/60: Cũng có thể xả nước.
  • Dòng mini (10): Đường kính lỗ thoát khí lớn và tổn thất dòng chảy nhỏ. Ngoài ra, cần gạt có thang đo để có thể dễ dàng điều chỉnh tốc độ dòng chảy.