Có thể chuyển đổi từ khí nén sang chân không.
Có thể được gắn trực tiếp vào van điện từ.
Bộ tạo chân không lưu lượng lớn