Hiển thị tất cả 2 kết quả

Đầu nối khí nén Pisco loại tiêu chuẩn
Đầu nối nhanh Pisco loại tiêu chuẩn
  • Phụ kiện một chạm cho đường ống với nhiều dòng sản phẩm.
  • Có thể thay đổi góc lấy ra của thân nhựa sau khi lắp và đường ống tập trung.
  • Một số mô hình đã được đổi mới. Thực hiện giảm trọng lượng.

Đầu nối

PC4-01 Pisco

Yêu cầu báo giá

Đầu nối

PL6-M6 Pisco

Yêu cầu báo giá