Thiết bị cho khuôn và máy đúc

khuôn / máy đúc nhựa

Phụ kiện đường làm mát khuôn

Yêu cầu báo giá

Chèn ống WR

Chèn ống WR

Yêu cầu báo giá

Dao cắt ống khí TC - 21

Dao cắt ống khí TC – 21

Yêu cầu báo giá

khuôn / máy đúc nhựa

Ống nylon

Yêu cầu báo giá
New

Đầu nối đồng chịu nhiệt

KC pisco đầu nối đồng thẳng

Yêu cầu báo giá
Yêu cầu báo giá

Với doanh nghiệp sản xuất chúng tôi sẵn sàng cung cấp mẫu ống thử miễn 

For manufacturers, we are ready to provide free test tube samples

Yêu cầu báo giá / Request a quote